Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Cele polityczne - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

cele polityczne 1.jpgStrategia Państwowa mająca na celu udzielenie odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku, została opisana w dokumencie Ministerstwa Gospodarki "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". Dokument ten po kilkuletniej pracy, konsultacjach społecznych i wielu zmianach w dniu 10 listopada 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów i ma moc uchwały.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

  • poprawa efektywności energetycznej,
  • wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
  • dywesyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
  • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
  • rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
  • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Jeśli chodzi o energetykę wiatrową próżno szukać konkretnych zapisów dotyczących rozwoju. Oprócz zapisów o rozbudowie sieci elektronergetycznej pod nowe moce wytwórcze, a w tym farm wiatrowych, znajdziemy niewiele interesujących nas informacji. W szczególności brakuje zapisów dotyczących kooperacji rządu, samorządów, jak i operatorów sieci elektroenergetycznej. Wiadomo, że trzeba wiele zmienić, ale nadal nikt nie ma większego pojęcia jak się za to zabrać - tak można by streścić polską strategię dotyczącą OZE.  

Niemniej jednak ciekawym dokumentem jako baza do dalszych analiz jest "Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku" (Załącznik 2.) wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Agencję Rynku Energii S.A. 

Planowany wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł jest na pierwszy rzut oka godny podziwu. Choć wzrost produkcji energii elektrycznej z wiatru w następnych pięciu latach wydaję się mało optymistyczny, do 2020 roku ma osiągnąć całkiem zadowalające wyniki.    

.

Analizując dane zapotrzebowania na energię pierwotną dochodzimy do wniosku, iż energia odnawialna wcale nie wpływa na redukcję zapotrzebowania na energię z nośników nieodnawialnych, takich jak węgiel, ropa i gaz ziemny. OZE, razem z energetyką jądrową wpływają jedynie wyrównawczo na zwiększone zapotrzebowanie energii spowodowane wzrostem gospodarczym. Spalanie węgla, ropy i gazu ziemnego pozostaje łącznie licząc na tym samym poziomie, a w 2030 roku nawet przewyższa wartości z 2006 roku. Redukcję emisji gazów cieplarnianych wydaję się zrealizować kładąc większą wagę na gaz ziemny kosztem redukcji spalania węgla kamiennego.  Do tego dochodzi planowane uruchomienie elektrowni atomowej w 2020 roku, kiedy na przykład Niemcy w tym samym czasie planują odłączyć swoje ostatnie elektrownie atomowe od sieci. Jak widać brakuję polskim politykom i ekspertom wiary i pomysłów jak skutecznie i w zgodzie z naturą zrealizować cele UE.    

.

Kolejna grafika przedstawia zainstalowaną moc elektrowni wiatrowych do 2030 roku według obliczeń Agencji Rynku Energii. Do 2020 roku spodziewany jest liniowy wzrost do 6 GW, po czym powoli osiągany jest punkt w okolicach 8 GW. Osiągnięcie obu punktów jest oczywiście uzależnione od rozbudowy infrastruktury sieciowej, dlatego też dokładny przebieg jest trudny do przewidzenia. W porównaniu do warunków w Niemczech na dzień dzisiejszy (22 GW zainstalowanej mocy przy 120 GW łącznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych) techniczna granica polskiego systemu elektroenergetycznego na poziomie 8 GW jest całkiem prawdopodobna - pod warunkiem znacznej rozbudowy i modernizacji sieci. Bez niej wartości nawet rzędu 5 GW są mało prawdopodobne aby zapewnić stabilną pracę systemu elektroenergetycznego.

.  

PDF-logo.png do pobrania:

 

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Listopad 2010 09:31)

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com