Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Energia wiatrowa w Polsce


Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne

Pomimo faktu, iż konwertowanie siły wiatru w energię elektryczną za pomocą elektrowni wiatrowych zalicza się do najbardziej ekologicznych źródeł energii, sama budowa pojedynczych lub zespołów elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z jednej strony obliguje to do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, z drugiej… czytaj dalej

Energia wiatrowa a NATURA 2000

Natura 2000 jest programem utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W ramach programu wyznaczone zostają tzw.… czytaj dalej

Cele polityczne - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Strategia Państwowa mająca na celu udzielenie odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku, została opisana w dokumencie Ministerstwa Gospodarki "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". Dokument ten po kilkuletniej pracy, konsultacjach społecznych i wielu zmianach w dniu 10 listopada 2009 r. został… czytaj dalej

Korzyści dla gmin

Energię wiatru obok energii geotermalnej, słonecznej, zawartej w biomasie, biogazie i biopaliwach, jak i energię wód płynących zaliczamy do odnawialnych źródeł energii (OZE). Mówiąc o korzyściach dla społeczności wynikającej z wykorzystania OZE nie jest możliwe wskazywanie jednego szczególnego źródła jako lepszego od drugiego, przynoszącego większe zyski. Główną ideą zielonej księgi jako podstawy dyrektyw unijnych… czytaj dalej

Akceptacja energetyki wiatrowej w polskich gminach

Akceptacja energetyki wiatrowej na szczeblu samorządowym jest jednym z najważniejszych faktorów - często decydującym o powodzeniu projektu farmy wiatrowej. Głównym powodem jest uwzględnienie inwestycji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz później w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Procedura związana ze zmianą MPZP jest złożona i długotrwała. Akceptacja… czytaj dalej

Podstawy prawne

Geltende Gesetze und Verordnungen bilden die Grundlage für den Bau von erneuerbaren Energiequellen, wie Windkraftanlagen. Diese Gesetze regeln die Einspeisung ins öffentliche Netz und die daraus resultierende Vergütung und sind somit entscheidend für die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit solcher Projekte. Ohne einen rechtlichen Rahmen wäre der Bau von kommerziellen Windparks gar nicht erst möglich. Energiegesetz… czytaj dalej

Potencjał wiatru

Für die kommerzielle Nutzung der Windkraft sind Standorte ab einer mittleren Windgeschwindigkeit von 5 m/s und einer Leistungsdichte von 200 W/m2 in 50 m Höhe interessant. Diese Voraussetzung trifft auf bis zu 80% landwirtschaftlich genutzten Flächen in Polen zu. Diese, sehr allgemeine Aussage, spiegelt das hohe Potential des Landes wieder. Wenn man über mittlere Windgeschwindigkeiten spricht, so ist es unbedingt zu… czytaj dalej

Farmy wiatrowe w Polsce

Poniższa tabela przedstawia "zawodowe" farmy wiatrowe przyłączone do polskiej sieci energetycznej. Mniejsze farmy wiatrowe oraz pojedyncze urządzenia znajdą Państwo w interaktywnym lokalizatorze farm wiatrowych. Nr. Farma wiatrowa Rok Investor Typ turbiny Ilość Moc 1 Barzowice 2001 Elektrownie Wiatrowe Vestas V-52 6 5,1 2 Cisowo 2002 Energia Eco / EEZ Vestas V-80 9 18 3 Zagórze 2003 Vattenfall / Elsam… czytaj dalej

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com