Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Rząd przyjął "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD)”

Ministerstwo Gospodarki.jpg

Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia br. "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” przedłożony przez ministra gospodarki.

Sporządzenie i przesłanie do Komisji Europejskiej dokumentu "Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" wynika bezpośrednio z postanowień dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
KPD rozwija oraz uszczegóławia prognozy dotyczące odnawialnych źródeł energii zawarte w "Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.", która została przyjęta przez Radę Ministrów w 2009 r. 
 
Biorąc pod uwagę rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, godnym uwagi jest następujący zapis:
 
"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju jest jednym z dziewięciu kierunków priorytetowych polityki morskiej RP, które zostały  zawarte w dokumencie rządowym z 2009 r.  Założenia polityki morskiej RP do roku 2020. W zakres tego priorytetu wchodzi rozwój morskiej energetyki wiatrowej. 
 
Dokument zwraca szczególną uwagę na kwestie lokalizacji farm wiatrowych oraz sieci dystrybucyjno-przesyłowych na wybranych obszarach morskich wód wewnętrznych oraz  potrzebę przeprowadzenia badań w poszukiwaniu najdogodniejszych obszarów do ich lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na środowisko i ekosystemy morskie oraz koszty inwestycji, eksploatacji i bezpieczeństwo morskie. Ponadto dokument zwraca uwagę na konieczność usprawnienia procedur wydawania pozwolenia na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich."
 
Scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W ramach opracowania przyjęto 3 scenariusze: 
 
Scenariusz A: Roczny wzrost o około 200 MW, po roku 2012 przyjęto założenie rocznego wzrostu o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ten scenariusz nie zakłada likwidacji barier i jest sprzeczny z przyjętą Polityką energetyczną Polski.
 
Scenariusz B: Zmodyfikowany scenariusz z przyjętej Polityki energetycznej Polski do roku 2030. Główna modyfikacja to uwzględnienie w roku 2020 instalacji morskich farm wiatrowych o mocy 500 MW.
 
Scenariusz C: Scenariusz przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Według Ministerstwa Gospodarki zniesienie wszystkich barier, które umożliwiałyby taki rozwój energetyki wiatrowej nie jest możliwe. Głównym argumentem jest niedostateczny rozwój linii przesyłowych oraz utrzymanie standardów niezawodnościowych. 
 
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce według Ministerstwa Gospodarki
 


Materiał źródłowy (do pobrania):

Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

 

TB, PWECC

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com