Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Ocena wpływu produkcji energii elektrycznej oraz zużycia węgla na zdrowie

ElektrowniaWe wczorajszym wydaniu czasopisma Environmental Health Perspectives ukazały się wyniki badań dotyczących powiązań pomiędzy produkcją energii elektrycznej, ilości zużytego węgla a średnią długością życia oraz śmiertelnością noworodków. Badania, które również miały na celu zbadanie relacji polityki klimatycznej i energetycznej, zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 1965 – 2005 z 41wybranych krajów na świecie.  
 
Produkcja energii elektrycznej ma pozytywny wpływ na zdrowie, lecz powiązanie tych dwóch faktorów nie jest liniowe. Głównym aspektem wpływającym na społeczeństwo jest poprawa jakości wody pitnej, oraz korzyści wywodzące się z poprawy warunków sanitarnych. Dalszymi aspektami jest redukcja spalania węgla, drzewa oraz odchodów zwierzęcych w domach. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, po osiągnięciu pewnego progu, nie przekłada się jednak bezpośrednio na poprawę zdrowia ludzkiego. Dodatkowym aspektem jest użycie różnych nośników używanych do produkcji energii, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Emisja pyłów, tlenków siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, tlenku węgla i ozonu podczas produkcji energii, jest w stanie zniwelować wcześniejsze korzyści.

W badaniach wykorzystano model autoregresji szeregów czasowych, które obejmowały okres 40 lat (1965-2005). Szeregi obejmowały dane dotyczące śmiertelności noworodków, długości życia, zużycia energii elektrycznej, oraz zużycia węgla w 41 krajach. Z danych wynika, że wzrost zużycia energii elektrycznej redukuje odsetek śmiertelności noworodków, lecz tylko w tych krajach, w których odsetek śmiertelności w 1965 roku wynosił powyżej 10%. Wzrost produkcji energii elektrycznej nie przekłada się na średnią długość życia. Wzrost zużycia węgla natomiast, przekłada się zarówno na skrócenie średniej długości życia, jak i na większą śmiertelność noworodków.  

Wyniki badań przeprowadzone modelem autoregresji zostały następnie porównane z wynikami dwóch niezależnych metod modelowania skutków zdrowotnych związanych z energią oraz jej wpływem na środowisko.  Model The World Health Organisation’s Environmental Burden of Desease ocenia wpływ zanieczyszczenia  wody i powietrza,  na zdrowie. Model The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies, zaprojektowany przez International Unstitute for Applied Systems Analysis,  integruje emisje elektrowni węglowych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wraz z czynnikami wpływającymi na skracanie życia. Wyniki obliczane obydwoma modelami, są zgodne z wynikami prowadzonymi modelem autoregresji szeregów czasowych.  
Według obliczeń International Energy Agency, do roku 2020 wzrost zapotrzebowania na energię wyniesie 50%. Połowa z tego przypadnie energii elektrycznej. Węgiel jest obecnie dominującym nośnikiem wykorzystywanego do wytwarzania energii, dostarczając 42% energii elektrycznej zużywanej na całym świecie, zgodnie z US Energy Information Administration. 

Zdaniem autorów badań, identyfikacja zagrożeń dla zdrowia, jak i  korzyści wynikające z zaspokojenia zapotrzebowania na energię będzie mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju międzynarodowej polityki. A w szczególności biorąc pod uwagę zwiększenie zależności od węgla przy produkcji energii elektrycznej. „Jeśli uwzględnimy przy tworzeniu polityki energetycznej wzrost zapotrzebowania na energię i jej oddziaływanie na zdrowie, możemy stworzyć taką politykę, która będzie faktycznie proekologiczna. To dadanie jest dopiero początkiem", mówi główny autor Julia M. Gohlke. Dalsze badania są niezbędne do weryfikacji zarówno socjalnych jak i ekonomicznych powiązań pomiędzy wzrostem zapotrzebowania na energię a zdrowiem.

W badaniach brali udział:Julia M. Gohlke, Reuben Thomas, Alistair Woodward, Diarmid Campbell-Lendrum, Annette Pruss-Üstün, Simon Hales, i Christopher J. Portier. Badanie zostało po części wparte przez National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), oraz National Institutes of Health. 
 
W szeregach danych uwzględnione zostały następujące kraje: Algeria, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Indonesia, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. 
 
red. polishwindenergy.com 

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com