Get Adobe Flash player
Follow us on Twitter

Wpływ wprowadzenia stałych odległości od zabudowań na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Jednym z największych punktów spornych w kontekscie energetyki wiatrowej są odległości między elektrowniami a zabudową mieszkalną. Aktualne przepisy regulują dopuszczalny poziom emitowanego hałasu, co umożliwia budowę turbin w odległości mniej więcej 500 metrów od domów. Różne projekty przewidują wprowadzenie sztywnych odległości na poziomie 1000 lub 1500 metrów.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, jak i wiele ekspertów z branży jest zdania, że wprowadzenie minimalnych odległości na poziomie 1500 metrów kompletnie zablokuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, a wprowadzenie minimalnej odległości na poziomie 1000 metrów uniemożliwi osiągnięcie nawet minimalnych wytycznych związanych z rozwojem OZE. 

Czy takie obawy są faktycznie uzasadnione?

Na podstawie 8 funkcjonujących farm wiatrowych w Polsce, nasze biuro wykonało symulację, która odpowiada na pytanie: Co by było w tych konkretnych przypadkach, jeśli obowiązywałyby stałe odległości na poziomach 1000 lub 1500 metrów? Do tego celu zostały wybrane następujące farmy:

  • Dobrzyń nad Wisłą - 17 Turbin Vestas, łączna moc: 34 MW
  • Cisowo - 9 Turbin Vestas, łączna moc: 18 MW
  • Zagórze - 15 turbin Vestas, łączna moc: 30 MW
  • Łęki Dukielskie - 5 Turbin REpower, łączna moc 10 MW
  • Hnatkowice-Orzechowice - 6 Turbin Gamesa, łączna moc: 12 MW
  • Kisielice - 27 turbin GE, łączna moc: 40,5 MW
  • Koniecwałd - 12 Turbin GE, łączna moc: 18 MW
  • Jagniątkowo - 17 turbin Vestas, łączna moc: 30,6 MW

Skumulowana moc 108 elektrowni wiatrowych wynosi 193,1 MW. 

 Plan Polska

 

Na poszczególne zdjęcia lotniczne  farm wiatrowych w skali 1:10.000 zostały nałożone czerwone obszary odzwierciedlające odległość od zabudowań w wysokości 1000 m. Jeśli poszczególne turbiny wychodziły poza ten obszar, został naniesiony zielony obszar, odzwierciedlający odległość 1500 m od zabudowań mieszkalnych. Turbiny usytuowane bliżej niż 1000 metrów od zabudowań mieszkalnych zostały zaznacone na czerwono. Lokalizacje turbin mieszczące się w odległości do 1500 m od zabudowań zostały zaznaczone na zielono.  

Garafiki w oryginalnej skali dostępne są po ich kliknięciu.

Farma wiatrowa Dobrzyń nad Wisłą 

Dobrzyń nad Wisłą

Farma wiatrowa Zagórze

Farma wiatrowa Kisielice

Farma wiatrowa Hnatkowice-Orzechowice

Farma wiatrowa Jagniątkowo (Ostrowo Lake)

 Farma wiatrowa Łęki Dukielskie

Farma wiatrowa Cisowo

Farma wiatrowa Koniecwałd

Ze 108 elektrowni wiatrowych w 8 farmach, 88 turbin (81,48 %) zlokalizowane są bliżej niż 1000 m od zabudowań mieszkalnych. Tylko 20 z nich są w odlęgłości pomiędzy 1000 a 1500 metrów. 

Jeśli minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych wynosiłaby 1000 m, nie powatałyby farmy w Dobrzyniu, Cisowie, Łękach Dukielskich, Hnatkowicach, Zagórzu i w Koniecwałdzie. Farma wiatrowa w Jagniątkowie składałaby się z 4 turbin a nie 17 turbin. Farma wiatrowa w Kisielicach miałaby moc 19,5 MW a nie 40,4 MW. 

Gdyby minimalna odległość od zabudowań wynosiłaby 1500 m. Nie powstałaby ani jedna farma, ani jedna turbina.


Opracowanie: mgr. inż. Thomas Burzynski

 

 
PWE CC on Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com